HOME PAGE    PIPE    PIPE GALLERY    MEERSCHAUM    MEERSCHAUM PIPE GALLERY     PIPE TOBACCOS
PIPE TOBACCO GALLERY     ACCESSORIES     RECOMMENDATIONS
     LINK      PIPE CLUB OF TURKEY

 
       
  RECOMMENDATIONS  
 
 
 

  STARTING THE WORD…
 

   Pipes ,
   Like the clouds
   Light and cannot be renewed

 

 
 


Dear pipe-lovers, First of all smoking pipe is a joy and aesthetic experience. Protecting this side it would not  change into a bad habit and also gets a quality of “ an art and life style”. Furthermore it is, by the saying  of  famous  physicist  Albert Einstein  “ it contributes to get a calm and  objective  estimation  in  human relations. ”  Also it is known that pipe smoking is less riskful than cigarette in ways  of  health  and  wealth . It is also said that pipe extends human life due to decrement  of  stress  and  other  more harmful habits at the same time.

We want to inform you the rules of pipe smoking and the erica arborea, known as the pipe tree, in this short informal essay. To mention that these information are like a small guide,it will not give you all of the pipe experiences. Meeting the pipe and experiencing the pipe in psychodynamic, aesthetics and philosophical dimensions means a new story that is written by the pipe smoker with his pipe. It is written at every smoke and this story canonly be understood by ones that write a similar story… The things that we can tell here is just a preparation to the pipes wide and never ending story.

The matters that must be paid attention while buying a pipe

Both subjective and objective matters must act a part in buying a pipe . The  subjective  parts are these While satisfying the buyers eye pleasure , the pipe must  accommodate  to the physical structure. The pipe’s shape must be chosen due to the place of smoking. The objective parts are ; the pipe must be light and  free of damage, the design and balance of inner and outer parts and vessels must be ensured, holed smoothly, the protecting material of the outer part must not be a barricade to the tree’s breath. If we add the fact that after every smoke the pipe’s pores get filled by water, then must add the fact that having at least 7 pipes would end up in a healthier and more enjoyable smoking experience at all. 

Right along with pipe , the spoon that is needed to clean and maintenance the pipe , pipe cleaner, tobacco case , pipe bag , pipe rack and filter and etc. would provide an easy smoke as well as extend the life of pipe.

Pipo içerken dikkat edilmesi gereken hususlar

Öncelikle kaliteli tütünler tercih edilmelidir. Piponun ilk kez kullanımında iç hazneye bal sürmek hem tütünde hoş bir kokunun hem de haznede karbon tabakasının (cake) daha hızlı oluşumuna yol açar. Piponun ilk 10-15 kullanımında tütünü haznenin yarısına kadar doldurmak, daha sonra bu miktarı artırmak piponun çatlamasını önleyici bir tedbirdir. Tütün ne çok sıkı ne de çok gevşek biçimde doldurulmalıdır. Daire çizerek yapılan ilk yakıştan sonra kabaran tütün kaşıkla hafifçe bastırılmalı, şayet köz sönmüşse, tütün tekrar yakılmalıdır.

İlk yakıştan sonra tütünün merkezinde açılacak hava deliği, közün haznenin ortasında oluşmasına yol açar ve böylece hazne içinde sıcaklık-soğukluk dengesini koruyarak su oluşumunu önler. Ritmik ve rahat bir nefesle pipo içimine devam edilmeli ve duman asla ciğere çekilmemelidir. Pipo içiminde asıl olan dumanı boğazdan geri çevirmektir.

Daha az riskli ve rahat bir içim elde etmek için lüle taşı ızgaraları kullanmak uygundur. Lüle taşı ızgaralar aynı zamanda tütünde önemli bir tasarruf sağlayarak, ekonomik katkıda da bulunurlar. Pipo literatürüne “balsa sistem” olarak geçmiş olan Afrika kökenli ağaç veya kömür filtreli pipoları kullanmak tütünün aromasının korunmasında ve daha serin bir dumanın oluşumunda oldukça etkilidir. İçim esnasında ve sonunda haznede oluşan külleri dökerken, pipo sert cisimlere vurulmamalı, bunun yerine özel mantarlı pipo küllükleri tercih edilmelidir.

Piponun bakımı ve korunması

Pipo içimi bittikten sonra haznenin içi tümüyle boşaltılarak temizlenmeli ve bu esnada hazneye hasar verilmemelidir. Pamuklu pipo temizleyicisiyle ebonit ağızlığın içi kurulanmalı ve ağızlık, pipo tamamen soğumadan yerinden oynatılmamalıdır. Yaklaşık bir saat süren tam soğuma sonrasında ebonit ağızlık çıkarılarak piponun hava deliği ve filtre temizlenmelidir. Haznenin içindeki kurum (cake)’un kalınlığı 1 mm’yi geçtiği zaman yalnızca fazlalık olan kısım kazınmalıdır.

Pipoda zamanla meydana gelebilecek ciddi hasarların giderilmesi için pipo ustalarına baş vurmak gereklidir. Bilinçsizce yapılacak hasar tamiratı daha büyük hasarlara yol açabilir. Pipo, kolonya, alkol ve sıcak su ile temizlenmemeli; direkt güneş ve spot ışınlarından uzak tutulmalıdır.

Pipo Ağacı (Erica Arborea)’nın kısa tarihi

Tarihi seyri içinde pipo, kil, lüle taşı, gül kökü, zeytin ağacı ve porselen gibi çeşitli materyallerden ve çeşitli şekillerde yapıla gelmiştir. Günümüzde pipo üretiminde en yaygın ve en elverişli materyal olarak gül kökünün (İng. Briar; Fr. Bruyere), gerçekte bilinen gül ile ilgisi yoktur. Bu isim Akdeniz kıyılarında (Yunanistan, İtalya, Korsika, Cezayir, Fas ve muhtemelen Arnavutluk) yetişmekte olan özel bir fundalığın köküne (Erica Arborea) işaretle kullanılmaktadır. Erica Arborea’nın tam olarak pipo sektörü tarafından kullanılmaya başlanması 1855-1860 yılları arasında gerçekleşmiştir. Erica’yı, 1825 yılında Saint Claude’da pipo atölyesini kuran ve materyal olarak daha ziyade kili kullanan François Comoy’un oğlunun 1848 yılında aktif olarak kullanmaya başladığı bilinmektedir.

Gövdesi daha ziyade bir çalıyı andıran Erica Arborea’nın kökünün uzunluğu 400 metreyi aşabilmektedir. Oldukça sert ve gözenekli olan bu kökün nefes alıp verebilmesi, üzerindeki ağacın ölmesine rağmen, yıllar boyu yer altında sağlam kalabilmesini mümkün kılar. En azından 40 yıllık bir geçmişi olan gül kökünden pipo yapılabilir. Yarım kilodan biraz fazla ağırlıktaki bir gül kökünün oluşumu 10-12 yılı almaktadır.

Yer altından çıkarılması oldukça zahmetli olan gül kökü, uzmanları tarafından uygun parçalara ayrıldıktan sonra en az 24 saat sıcak suda kaynatılarak içindeki acı suyun ve bir takım artık maddelerin dışarıya çıkması sağlanır. Daha sonra dinlenmesi ve kuruması için özel hazırlanmış odalarda en az iki yıl bekletilir. Her ne kadar, fırınlarda hızlı kurumaya tabi tutularak bu süre kısaltılmaya çalışılsa da, gül kökünün uzun süre dinlenmesi ve kuruması daha güzel bir içim için en elverişli yoldur. Yeterince kurumuş ve artık çatlama imkanı kalmamış olan gül kökü, kalitesi, damarlarının şekli ve kesilen parçanın büyüklüğüne göre farklı kategorilere ayrıldıktan sonra pipo ustaları tarafından işlenmeye başlanır.


SONUDž

Değerli Pipo Severler,

Piponun tarihi seyrine kendi ölçüsünde katkıda bulunarak sizlerin zevk ve estetik tecrübe alanınızın genişlemesine yardımcı olmak bizlerin temel amaçları arasındadır. Sizleri sözün bittiği ve pipo tecrübesinin başladığı yere götürerek kendi öykünüzü yazmak üzere piponuzla baş başa bırakmak istiyoruz. Piponun haz ve kalitesinin konuştuğu yerde pipo ustasının söz söylemesine hacet yoktur. Keyifli içimler diliyoruz. Kalın sağlıcakla…

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

 

 

Home Page        Tobacco Evaluations         My Pipe Web Site in the News
 
Conversations with Pipe Masters    The Experts of Smoking Pipe Subject    Pipe Projects

E-Mail